नंगे मत रहियो एकउ जने || LYRICS NEW BHAJAN

LYRICS

जीजा एक फुलकिया 16 जने
भूखे  मत रहियो एकउ जने

जीजा एक गिलसिया  16 जने
प्यासे  मत रहियो एकउ जानें

जीजा एक टेक्सी 16 जने
पैदल  मत जइयो  एकउ जने

जीजा एकयी चप्पल  16 जने
नंगे  मत रहियो एकउ जने

जीजा एक फुलकिया 16 जने
भूखे  मत रहियो एकउ जने

जीजा एक घुटन्ना 16 जने
नंगे  मत रहियो एकउ जने

जीजा एक लुगाईया  16 जने
रडुआ मत रहियो एकउ जाने

जीजा एक फुलकिया खटोला 16 जने
निचे  मत सोइयो  एकउ जने

जीजा एक राजैया 16 जने
जाड़े  मत मारियो  एकउ जने