Languriya dhokhebaz rail me lut gayi re languriya lyrics लांगुरिया धोखे बाज़ रेल मे लुट गई रे लांगुरिया lyrics

LYRICS 
लांगुरिया धोखे बाज़ रेल मे लुट गई रे लांगुरिया,
लांगुरिया धोखे बाज़ रेल मे लुट गई रे लांगुरिया,

 टीका तो मेरो लूट गयो   लांगुरिया,
बिंदिया  पे मारो हाथ रेल में लूट गई रे लांगुरिया ,
लांगुरिया धोखे बाज़ रेल मे लुट गई रे लांगुरिया

हरवा तो मेरो लूट  गयो लांगुरिया,
माला पे मारो हाथ रेल में लूट गई रे लांगुरिया,
लांगुरिया धोखे बाज़ रेल मे लुट गई रे लांगुरिया,

कंगना तो मेरो लूट गयो  लांगुरिया,
मेहँदी पे मारो हाथ रेल में लूट गई रे लांगुरिया,
लांगुरिया धोखे बाज़ रेल मे लुट गई रे लांगुरिया

तगड़ी तो मेरी लुट गई लांगुरिया
गुच्छा  पे मारो हाथ रेल में लूट गई रे लांगुरिया
लांगुरिया धोखे बाज़ रेल मे लुट गई रे लांगुरिया

पायल तो मेरी लुट गई रे लांगुरिया
बिछवे  पे मारो हाथ रेल में लूट गई रे लांगुरिया
लांगुरिया धोखे बाज़ रेल मे लुट गई रे लांगुरिया

लेहंगा तो मेरी लुट गई रे लांगुरिया
चूनर  पे मारो हाथ रेल में लूट गई रे लांगुरिया
लांगुरिया धोखे बाज़ रेल मे लुट गई रे लांगुरिया