Bhataiya Banke aaja Mathura Ke Krishna Kanahiya lyrics in hindi

LYRICS 


भातइया बनके आजा मथुरा के कृष्णा कनहिया
मेने सुंदर चौक पुराये
चोकन पर ससुर बुलाये
जरा उनका मान भाड़ा जा
 मथुरा के कृष्णा कनहिया

भातइया बनके आजा मथुरा के कृष्णा कनहिया
मेने सुंदर चौक पुराये
चोकन पर जेठ बुलाये
जरा उनका मान भाड़ा जा
 मथुरा के कृष्णा कनहिया

भातइया बनके आजा मथुरा के कृष्णा कनहिया
मेने सुंदर चौक पुराये
चोकन पर देवर  बुलाये
जरा उनका मान भाड़ा जा
 मथुरा के कृष्णा कनहिया

भातइया बनके आजा मथुरा के कृष्णा कनहिया
मेने सुंदर चौक पुराये
चोकन पर नन्दोई  बुलाये
जरा उनका मान भाड़ा जा
 मथुरा के कृष्णा कनहिया


Lyrics in english 

Bhataiya ban ke aaja mathura ke krishna kanahiya 
mene sunder chok puraye 
chokan pe SASUR bulaye 
jara unka maan bhada ja 
mathura ke krishna kanahiyaa 

Bhataiya ban ke aaja mathura ke krishna kanahiya 
mene sunder chok puraye 
chokan pe JETH bulaye 
jara unka maan bhada ja 
mathura ke krishna kanahiyaa 

Bhataiya ban ke aaja mathura ke krishna kanahiya 
mene sunder chok puraye 
chokan pe DEVAR bulaye 
jara unka maan bhada ja 
mathura ke krishna kanahiyaa 

Bhataiya ban ke aaja mathura ke krishna kanahiya 
mene sunder chok puraye 
chokan pe NANDOI  bulaye 
jara unka maan bhada ja 
mathura ke krishna kanahiyaa