Balaji maharaj ne mhari moj kar di बाला जी महाराज ने lyrics

Balaji maharaj ne mhari moj kar di lyrics in hindi language 


बाला जी महाराज ने म्हारी मोज कर दी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी गोज भर दी


पहला था म्हारे जगह का तोड़ा

आज म्हारी कोठी पे कोठी 

अड गी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी 

मोज कर दी


बाला जी महाराज ने म्हारी मोज कर दी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी गोज भर दी


पहला था म्हारे साइकिल का तोड़ा

आज म्हारी गाड़ी पे गाड़ी

अड गी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी 

मोज कर दी


बाला जी महाराज ने म्हारी मोज कर दी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी गोज भर दी


पहला था म्हारे अन्न का तोड़ा

आज म्हारी बोरी पे बोरी

अड गी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी 

मोज कर दी


बाला जी महाराज ने म्हारी मोज कर दी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी गोज भर दी


पहला था म्हारे धन का तोड़ा

आज म्हारी तीजोरी ठाडी 

भर दी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी 

मोज कर दी


ALSO WATCH  👇


👉Meri kho gayi ram mala  

      balaji thare mandir me lyrics 


बाला जी महाराज ने म्हारी मोज कर दी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी गोज भर दी


पहला था म्हारे बलका का तोड़ा

आज म्हारे पोता की लाइन 

लग गी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी 

मोज कर दी


बाला जी महाराज ने म्हारी मोज कर दी

हरे गुलाबी नोटा से म्हारी गोज भर दी